Wie regelt uw zaken na uw overlijden?

Niet iedereen heeft in zijn directe omgeving iemand die toegerust is voor deze taak. Regelmatig maken wij mee dat er niemand is om de zaken bij leven of na het overlijden te behartigen. Dit kan onder andere voorkomen worden door uw zaken tijdig en goed vast te leggen. Het is ook belangrijk om uw zaken vast te leggen nu u dit zelf nog kan beslissen, zoals uw financiële zaken, uw uitvaartwensen en de afwikkeling van uw erfenis. 

Het is dan fijn om te weten dat er een partij is die expliciet voor uw belangen opkomt!
Lees meer

Begeleiding Financiën

Vooral veel senioren hebben behoefte aan begeleiding van administratieve zaken. Meijer Zorgbeheer voert al meer dan 15 jaar het financieel beheer voor vele senioren uit zodat de zaken altijd goed geregeld zijn.

 

Lees meer

Bewindvoering en mentorschap

Onderbewindstelling van goederen (dat zijn zaken en gelden) is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat zijn om hun financiële zaken zelf te regelen.

 

Lees meer

Overlijdenszaken

Bij een uitvaart komt tegenwoordig meer kijken dan het regelen van koffie en cake. Wij regelen de uitvaart en de verdeling van uw nalatenschap conform uw wensen.

 

Lees meer
“Wij proberen samen met onze cliënten en contactpersonen een bruggetje te bouwen”
- Herman Meijer en Ivette Rolf-Meijer

Wij kennen de Groningse taal

Meijer Zorgbeheer is een onafhankelijk en professioneel kantoor in de provincies Groningen en Noord-Drenthe, die senioren bijstaat als vertrouwenspersoon. Wij kunnen benoemd worden als notarieel gevolmachtigde (levensexecuteur), (beschermings) bewindvoerder, mentor en zaakwaarnemer. Ook handelen wij nalatenschappen (erfenissen) af conform uw wens. Hiervoor kunt u ons benoemen tot executeur of erfenisafwikkelaar.

Wij kennen de Groningse taal en door onze persoonlijke benadering onderscheiden wij ons van andere kantoren. Wij hebben veel contacten met notarissen, banken, makelaars, uitvaartverzorgers en zorginstellingen in de regio en zijn ervaren in het regelen van allerlei zaken en behartigen hierbij ook graag uw belangen.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.
Het team van Meijer Zorgbeheer staat u graag te woord.

 

Lees meer