Algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website

1.
Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na ontdekking ervan door Meijer Zorgbeheer gecorrigeerd zullen worden. Meijer Zorgbeheer behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie.


2.
Meijer Zorgbeheer is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site en is evenmin aansprakelijk voor onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen daarvan.

3.
De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen.

4.
U gaat ermee akkoord de normale werking van deze site niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten of te beperken, hoe ook genaamd.