Zaakwaarnemer

Een zaakwaarnemer is iemand die de (financiële) belangen van een andere persoon waarneemt en behartigt, omdat laatstbedoelde daarbij liever door een deskundige geholpen wil worden of misschien daartoe (tijdelijk) niet in staat is.

Een zaakwaarnemer is een vertrouwenspersoon die u zelf benoemt. U benoemt deze persoon wanneer u zelf (nog) in goede geestelijke gezondheid verkeert. U heeft hierbij zelf de regie in handen, want u bepaalt hierbij zelf wie en onder welke voorwaarden u tot uw vertrouwenspersoon benoemt.

Hoe benoem ik een vertrouwenspersoon?

De benoeming van een vertrouwenspersoon kunt u regelen via de notaris. Bij het regelen van uw financiële, administratieve en persoonlijke zaken dient de vertrouwenspersoon van u een volmacht te krijgen. Hiermee wordt hij of zij dan uw gevolmachtigde. U moet hiervoor nog wilsbekwaam zijn, dus u moet op het moment van het opstellen van de volmacht nog de beslissingen die u neemt kunnen overzien.

Levenstestament

De notaris kan deze volmacht voor u vastleggen in een levenstestament. U legt hierin uw keuzes en wensen vast voor de toekomst, die gaan over geld en goederen, maar dit kan ook over persoonlijke en medische zaken gaan. U bent hierbij de volmachtgever. En de persoon die de volmacht krijgt (de vertrouwenspersoon) is de gevolmachtigde.

De volmacht geldt alleen bij het in leven zijn van de volmachtgever. Bij overlijden van de volmachtgever vervalt de volmacht. De gevolmachtigde is dan niet meer bevoegd.

Er zijn allerlei mogelijkheden en voorwaarden om op te nemen in een levenstestament. De notaris kan u daar meer over vertellen.

Wat kan Meijer Zorgbeheer voor u betekenen?

Indien u op zoek bent naar een dergelijke vertrouwenspersoon, dan kan Meijer Zorgbeheer benoemd worden tot uw gevolmachtigde. Omdat geen enkele situatie gelijk is, adviseren wij u eerst vrijblijvend contact met ons op te nemen. Wij bespreken dan eerst uw situatie en informeren u over onze dienstverlening.

Indien u besluit van onze diensten gebruik te willen maken, dan kunt u vervolgens contact opnemen met de notaris voor het doornemen van uw wensen en het opstellen van een levenstestament.

Administratie

Wij kunnen de financiën en administratie voor u verzorgen vanaf het moment dat u dit zelf niet meer kunt of op uw oude dag het regelen van deze zaken liever uit handen geeft. Wij ontlenen dan onze bevoegdheden aan het eerder door u opgestelde levenstestament en volmacht.

Indien u nog geen levenstestament heeft laten opstellen, maar u bent nog wel in staat om dit te doen, dan kunt u dit alsnog door een notaris laten opstellen. Vervolgens maken wij afspraken over de voor u uit te voeren diensten.

Indien u geen levenstestament heeft opgesteld en u bent hier ook niet meer toe in staat, dan zal er beschermingsbewind moeten worden aangevraagd. Zie hiervoor de informatie over bewindvoering op onze site.

 

“Wij houden ons beleefd aanbevolen voor uw opdracht tot dienstverlening.”

- Ivette Rolf-Meijer

Meer weten ?

Neemt u dan gerust contact met ons op!

Telefoon: 0598 - 62 14 34
E-mail: info@meijerzorgbeheer.nl

Langeleegte 5
9641 GN Veendam

 

Bereikbaarheid per telefoon:
Maandag t/m donderdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur