Executeur (testamentair)

Laat uw erfenis verzorgd achter!

Bij het afwikkelen van een erfenis gaat de wet ervan uit dat de erfgenamen in onderling overleg de erfenis afwikkelen en alle zaken samen regelen. In de praktijk blijkt dat echter lang niet altijd mogelijk te zijn of heeft de overledene dat anders gewild.

Om de afwikkeling en verdeling van de erfenis op een juiste wijze te laten verlopen kunt u een executeur benoemen.

De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling en verdeling van de erfenis overeenkomstig de wens van de overledene. Ook kan de executeur de uitvaart regelen. De executeur kan een van de erfgenamen zijn, maar dit kan bij de andere erfgenamen het gevoel geven, waarom hij/zij wel en ik niet? Zou hij/zij het wel goed doen of zichzelf niet bevoordelen? Worden wel de juiste financiële beslissingen genomen?

Ook vindt een erfgenaam het niet altijd prettig om belast te zijn met deze taak. Daarom worden wij als onafhankelijk persoon steeds vaker ingeschakeld.

Executeur en notaris

Een executeur dient via de notaris bij testament te worden benoemd. De afwikkeling van een erfenis doen wij vaak in overleg met de notaris; op deze wijze is een objectieve belangenbehartiging gewaarborgd.

Taken en plichten executeur

Wat zijn de taken van een executeur?

De executeur is verantwoordelijk voor het regelen van de uitvaart en kan behulpzaam zijn bij de keuze van het grafwerk of de asbestemming. De executeur ontfermt zich na het overlijden over alles wat tot de erfenis behoort en voert daarover het beheer en toezicht. Hierbij kan gedacht worden aan de afhandeling van lopende rekeningen, verzekeringen, abonnementen, bankrekeningen, effecten, belastingaangiften enzovoort. De executeur zorgt ook voor een bestemming van de woning en/of inboedel, inclusief de verdeling, ontruiming of verkoop. De executeur kan ook speciale opdrachten krijgen, bijvoorbeeld om persoonlijke documenten te vernietigen of een regeling voor huisdieren te treffen.

Wat zijn de plichten van een executeur?

De executeur kan in overleg met de notaris de afwikkeling van de erfenis begeleiden. De executeur moet rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

 

“Door onze jarenlange ervaringen in het notariaat en het uitvaartwezen kunnen wij cliënten of hun nabestaanden op een passende en discrete wijze van dienst zijn. Vele overlijdenszaken hebben wij in de loop der jaren tot tevredenheid van nabestaanden mogen begeleiden”.

Meer weten ?

Neemt u dan gerust contact met ons op!

Telefoon: 0598 - 62 14 34
E-mail: info@meijerzorgbeheer.nl

Langeleegte 5
9641 GN Veendam

 

Bereikbaarheid per telefoon:
Maandag t/m donderdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur