Welkom bij Meijer Zorgbeheer
   
EXECUTEUR(testamentair)
DIENSTVERLENING

De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling en verdeling van
de erfenis overeenkomstig de wens van de overledene. Ook kan hij (of zij) de uitvaart
regelen. De executeur kan een van de erfgenamen zijn, maar dit kan bij de andere
erfgenamen het gevoel geven, waarom hij wel en ik niet? Zou hij het wel goed doen
en zichzelf niet bevoordelen? Worden wel de juiste financiële beslissingen genomen?
Daarom worden wij regelmatig als onafhankelijk persoon tot executeur benoemd.

HOOFDPAGINA
 
 

Executeur en notaris

  Een executeur dient bij testament te worden benoemd.
De afwikkeling van een erfenis doen wij vrijwel altijd in samenwerking met de notaris;
op deze wijze is een objectieve belangenbehartiging gewaarborgd.