Welkom bij Meijer Zorgbeheer
   
BEWINDVOERDER/MENTOR
DIENSTVERLENING

Bewindvoerder

Onderbewindstelling van goederen (dat zijn zaken en gelden) is bedoeld voor mensen
die door hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun financiële
belangen goed te behartigen.

De bewindvoerder gaat over het beheer van goederen en voert de administratie en
beschermt de onderbewindgestelde voor verkeerde beslissingen en om misbruik van
de situatie tegen te gaan.

Uit de toenemende verzoeken, die ons bereiken om als bewindvoerder te willen
optreden, blijkt dat steeds meer mensen een dergelijke bescherming nodig hebben.

HOOFDPAGINA
 
 

Mentor

Indien iemand op het persoonlijke vlak niet voor zichzelf kan zorgen, kan daarvoor
een mentor worden benoemd.

 
 

Aanvraag

Een verzoek tot onderbewindstelling of mentorschap dient bij de Kantonrechter te
worden aangevraagd. Wij kunnen die aanvraag voor u verzorgen.

Een mentor wordt meestal uit de familieleden gekozen, terwijl een bewindvoerder
vaak een neutraal (onafhankelijk) persoon is in verband met een objectieve
belangenbehartiging.