Welkom bij Meijer Zorgbeheer
   
TARIEVEN
HOOFDPAGINA


 
  Voor de door ons te verrichten werkzaamheden gelden verschillende tarieven, te weten:
 
  • uurtarief
  • administratieabonnement (een vast bedrag per maand)
   

De bedragen zijn afhankelijk van de soort werkzaamheden.

Voor senioren (met weinig inkomen/vermogen) kan een gereduceerd uurtarief gelden.
Voor de werkzaamheden van een executeur geldt een speciaal tarief.
Voor het tarief van bewindvoering/mentorschap gelden de richtlijnen van de Kantonrechter.