Welkom bij Meijer Zorgbeheer
   
PUBLICATIES
ARCHIEF

Hier komt regelmatig een nieuwe publicatie van Meijer Zorgbeheer over een bepaald onderwerp.

Laat uw erfenis verzorgd achter!

Bij overlijden gaat de wet ervan uit dat de erfgenamen in onderling overleg de erfenis afwikkelen en alle zaken samen regelen.
In de praktijk blijkt dat echter lang niet altijd mogelijk te zijn of heeft de overledene dat anders gewild.
De afwikkeling van een erfenis is namelijk een zaak van tact en vertrouwen.
Daarom benoemen steeds meer mensen een onafhankelijke executeur als erfenisafwikkelaar, zodat later hun wensen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Wat zijn de taken van een executeur? De executeur is verantwoordelijk voor het regelen van de uitvaart en kan behulpzaam zijn bij de keuze van het grafwerk of de asbestemming. De executeur ontfermt zich na het overlijden over alles wat tot de erfenis behoort en voert daarover het beheer en toezicht, zoals de afhandeling van lopende rekeningen, verzekeringen, abonnementen, bankrekeningen, effecten, belastingaangiften enzovoort. Hij zorgt ook voor een bestemming van de woning en/of inboedel, inclusief de verdeling, ontruiming of verkoop. De executeur kan ook speciale opdrachten krijgen, bijvoorbeeld om persoonlijke documenten te vernietigen of een regeling voor huisdieren te treffen.

Wat zijn de plichten van een executeur? De executeur kan in samenwerking met de notaris de afwikkeling van de erfenis begeleiden. De executeur moet rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

Wie kan executeur zijn? De executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar dit kan bij de andere erfgenamen het gevoel geven, waarom hij wel en ik niet? Zou hij het wel goed doen en zichzelf niet bevoordelen? Worden wel de juiste financiële beslissingen genomen? Daarom worden wij als onafhankelijk persoon steeds vaker ingeschakeld als executeur.

Door mijn jarenlange ervaringen in het notariaat en het uitvaartwezen kunnen wij cliënten of hun nabestaanden op een passende en discrete wijze van dienst zijn.
Vele overlijdenszaken hebben wij in de loop der jaren tot tevredenheid van nabestaanden mogen begeleiden.
Zorg ervoor dat ook uw uitvaartwensen later kunnen worden uitgevoerd!
Laat u daarom tijdig door ons informeren, zodat u nog zelf beslissingen kunt nemen. Het kan de moeite waard zijn.

H.J.H. Meijer

H.J.H. Meijer/MEIJER ZORGBEHEER  
Executeur en erfenisafwikkelaar

HOOFDPAGINA